ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, www.anaokuluvekresler.com web sitesinden ürün mal hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanacak üyelerin, yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

www.anaokuluvekresler.com , rehberlik ve danışmanlık platformudur. İnternet Sitesinde yer alan kurum ve kuruluşların www.anaokuluvekresler.com ile doğrudan herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen, yayınlanan, paylaşılan, iletilen bilgiler ile yapılan yorumlar ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

1. TANIMLAR:

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar, karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Alıcı: Site ‘de sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen hizmetleri satın alan üyedir.

Site: www.anaokuluvekresler.com, isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesidir.

Üye: Site ‘den hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Şirket'çe üyelikleri onaylanarak Site'ye üyeliği kabul edilen üyelerdir. Bu sözleşmede kısaca "Üye" olarak anılacaktır.

Şirket: Site üzerinde tüm hukuki hakların sahibi ve işletmecisi olan “www.anaokuluvekresler.com”, Şirket olarak anılacaktır.

Üye Adı: Site Üye'lerinin Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Üye'lere yansıyan ve tanıtan üye kimlik ve kurum adıdır.

Şifre: Site'ye üyelik esnasında üye tarafından oluşturularak yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak karakterlerden oluşan şifredir.

Hesap: Alışverişin ifa edilmesi için, “www.anaokuluvekresler.com” tarafından yönetilen banka nezdindeki hesaptır.

2. SİTE İŞLEYİŞ VE ŞARTLARI:

a) Üye, site üzerinde yapacağı tüm işlemlerde yürürlükte olan kanun, mevzuata riayet edeceğini, özellikle TKHK'nun uzaktan satış işlemleri ve reklam hukukunun satıcı veya alıcı olarak düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan eder. Yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. Şirket, hukuki mevzuata aykırı olduğunu veya bu konuda karışıklığa sebep olacağını tespit ettiği satış ilanını ve reklamları yayınlamaktan imtina edebilir. Bu durumda Üye, Şirketin tespitini şimdiden kabul eder. Şirketin web sayfasında yayınlanan veya yayınlanmamasına rağmen web alanına müşteri tarafından girilen herhangi bir ilan, bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye'ye rücu hakkı saklıdır.

b) Site, üyelerin satışa arz edilen reklam ve danışmanlık hizmetleri satın aldıkları bir sanal buluşma platformundan ibarettir. Şirket, web sayfası işleticisi sıfatı ile bu sanal platform ortamından faydalanma imkanını Üye'lerine sağlar.

c) Üye, Şirket tarafından belirlenen ve Site'de duyurulan kurallar ve duyurular dahilinde Alıcı sıfatı ile Site hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Şirket, Site'de yapılacak işlemlere ilişkin prosedürlerde ayrıca herhangi bir özel bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Alıcı, Site'den hizmet satın almak istediği takdirde, Alıcı olarak alım-satım işlemi tamamlanan hizmeti kabul ile bedelini ödemekten kanun ile açıkça imkan tanınan haller haricinde imtina edemez. Ayrıca Alıcı, satın alacağını beyan ettiği fiyattan indirim talep edemez, hizmetin Site'de ilan edilen ödeme koşullarına aykırı davranamaz. Aksi takdirde Şirket tarafından Site üzerinden hizmet alması engellenebilir, üyeliği Site tarafından feshedilebilir.

d) Şirket, dilediği zaman Üye'nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üye'nin Şirkette mevcut bir alacağı olması halinde şirket bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 gün alıkoyabilir.

Sözleşmeye aykırılık hallerinde Şirket'in maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme Site'nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz.

Sözleşme Site'de yapılan faaliyetin Şirket tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki Şirket işini, ticari ortaklığını ve Site alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Üye, hizmeti satın alırken, teslimatta ve satış sonrasında işbu sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

3. DİĞER HUSUSLAR:

a) Şirket, Site'nin olabilecek her türlü makul kaynağını kullanarak, azami devamlılıkta ve işlerlikte hizmet vermesi için üzerine düşen özeni gösterecek olup internet ortamından kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden, doğal afetler (deprem, sel, fırtına, yıldırım, yangın, vs.) sonucu kaynaklanan altyapısal kaynaklı gecikmelerden ve doğabilecek bilgi kayıplarından, Üye'lerden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir.

b) Şirketin, alıcı tarafından yapılan ödemenin hatalı bir hesaba yapılması veya Şirkete ulaştırılmaması durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

c) Şirket ile Üye arasında doğacak ihtilaflarda uygulanacak olan hukuk Türk hukuku olup ihtilafların çözüm mahalli Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.